Teksten & akkoorden

Heer van de Hemelse legers

Tekst

Ontmasker de vijand nu
Doe de deuren voor Hem dicht 2X

Toon nu Uw waarheid
Toon nu Uw Licht 2X

Heer van de Hemelse legers
Toon Uw ware gezicht