Achtergrond verhalen bij de liederen

4. Heer van de Hemelse legers

Ik vroeg me destijds regelmatig af, hoe strijd ik nou in gebed. Ik heb geen zin om de hele tijd met de vijand te praten, of om veel te roepen tegen de duivel. Hoe strijd je nou in gebed? Hoe worstel je nou (zou als Paulus dat noemt) met overheden en machten in de lucht?

Ik ervaarde inspiratie door Gods Geest. Er borrelde een zin op in mijn hart: ‘Laat God en Zijn engelen strijden, ontmasker de vijand door de waarheid uit Gods woord uit te spreken’. Hier ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ontdekte dat ontmaskeren het blootleggen is, iemands ware aard laten zien, je doorziet en onthult iemands ware gedaante. In dit geval willen we de duivel, Gods aards vijand, ontmaskeren. Zijn ware aard is in dit geval een verslagen vijand.

Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd (Kol. 2:14-15)

In Efeze 6 probeert God ons duidelijk te maken dat we niet tegen mensen te strijden hebben maar tegen onzichtbare machten die in onze denken leugens willen plaatsen. Want als je iets denkt, dan kan je het helemaal gaan geloven, dan ga je er vervolgens naar handelen en kan het een overtuiging en zelfs een levensstijl worden. Omdat de vijand niet zichtbaar is zou je hem bijna vergeten. Het grootste deel van onze dag zijn we meestal bezig met zichtbare dingen. Maar de impact van onzichtbare machten, krachten, invloeden kunnen heel sterk zijn. Omdat de vijand onzichtbaar is, moet je ze ook met onzichtbare wapens strijden, zegt de bijbel. Onze wapens zijn niet vleselijk (2 Korinthiërs 10:4). Met ander woorden het zijn geen menselijke, zichtbare wapens. Maar het zijn geestelijke, onzichtbare wapens! En die wapens kunnen geestelijke muren afbreken. Muren in ons denken.
Een voorbeeld:
Als de duivel je aanklaagt met de gedachten ‘jij hebt gisteren nog gezondigd, God wil jou echt niet gebruiken, jij bent het niet waard’. Dan kan je uitspreken wat het lied zegt:

Ontmasker de vijand nu
Doe de deuren voor Hem dicht
Toon nu Uw waarheid
Toon nu Uw Licht
Heer van de Hemelse legers
Toon Uw ware gezicht

Je gaat in gebed. En vraagt God de vijand te ontmasker. Laat Hem Zijn mond houden. En spreek uit dat Hij verslagen is. Laat hem stoppen met aanklagen. Spreek vervolgens allemaal waarheden uit. En vraag God om aan jou en de vijand de waarheid te tonen. En spreek uit dat de aanklachten geen grond meer hebben. De aanklachten zijn uitgewist en vernietigd. Ze zijn aan het kruis genageld. Jezus heeft er voor geleden. Hij heeft ze gedragen en uitwist. Hij is daarmee op en top Verlosser!!
En dat is ook het ware gezicht van de Heer van de Hemelse legers. Hij is een krachtige Leeuw. In het boek Openbaring lezen we over Jezus als de Leeuw die de overwinning heeft behaald (Openbaring 5:5). Als we vervolgens een sterke Leeuw verwachten, zien we opeens een Lam staan, die geslacht is om de zonde van de wereld weg te dragen. Met andere woorden om het uit te wissen!
Laten we veel bidden dat de vijand ontmaskerd wordt en veel geconfronteerd wordt met de Jezus Christus, de grote Overwinnaar van de zonde, de dood en de gehele legermacht van de vijand.