Achtergrond verhalen bij de liederen

10. Lord of Hosts

Ik las Jesaja 6. Een bijzonder verhaal. Het moet enorm indrukwekkend voor Jesaja zijn geweest. Hij ziet God op Zijn troon zitten. En daarom zijn engelen en die roepen:

‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn glorie’.

En in vers vijf zegt Jesaja:

‘Ik heb met eigen ogen de koning gezien, de HEER van de hemelse machten’.

Deze twee zinnen grepen mijn hart. Ik beseft opeens dat God, met alles wat Hij in zich heeft, er naar verlangd dat de aarde weer vol zal zijn van Zijn Glorie. Glorie is het mooiste wat er is. Het bevat alles. Het is iets onuitsprekelijks. Het is heerlijk. Het is krachtig. Heft uitstraling. Het is indrukwekkendheid. Het is glans, luister, majesteit). Al deze woorden zijn niet meer dan ontoereikende verwijzingen naar een
werkelijkheid die onuitsprekelijk groot en mooi en heilig en ontzagwekkend is. In glorie voel jij je compleet geaccepteerd. Stel je voor dat de atmosfeer helemaal vol is met blijdschap, liefde, acceptatie. Het omringt je. Je voelt kracht, alsof je onder een beetje elektrische stroom staat. Een aard waar iedereen dit voelt en er van vol is. Ooit komt er een dag.

In dit lied kan je al iets proeven van die werkelijkheid!